Allmänna villkor för medlemskap i CLUB Libresse 1.0

Version 1.0, giltig från 2023-12-31.

1. Inledning

Välkommen till Libresse kundklubb, vårt kostnadsfria digitala lojalitetsprogram som har skapats för att erbjuda dig som medlem personligt anpassade erbjudanden och personlig kommunikation.

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för dig som privatperson när du blir medlem i Libresse kundklubb (”Kundklubb/en”). Vi som tillhandahåller Kundklubben är Essity Hygiene and Health AB, org. nr. 556007–2536, Mölndals bro 2, 431 31 Mölndal (”vi”, ”Essity”).

Genom att du registrerar ett medlemskap accepterar du våra vid var tid gällande Villkor för Kundklubben. Notera att vi inom ramen för ditt medlemskap i Kundklubben kommer att behandla dina personuppgifter, du hittar vår personuppgiftspolicy för Kundklubben här.

2. Medlemskapet

Det är frivilligt att bli medlem i Kundklubben och medlemskapet är kostnadsfritt och utan köptvång.

För att bli medlem i vår Kundklubb måste du vara över 18 år, eller minst 13 år och ha målsmans godkännande. För att bli medlem måste du ha en giltig e-postadress. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas, och du ansvarar för att tillhandahålla rätt e-postadress och kontaktuppgifter för ditt medlemskap. Medlemskapet får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte.

Ansökan om medlemskap kan göras på www.libresse.se och i Libresse webshop shop.libresse.se eller via Essitys app. När du skapar ett användarkonto på shop.libresse.se accepterar du automatiskt att bli medlem i Kundklubben. Det går även att handla på shop.libresse.se utan att vara medlem i Kundklubben, men du kommer då inte att kunna ta del av erbjudanden och förmåner som ingår i Kundklubben. Om du inte har ett användarkonto kan du inte heller se din köphistorik och dina lagrade digitala kvitton. Notera att särskilda köpevillkor också gäller för Libresse webshop, dessa hittar du här.

3. Kundklubbens innehåll

Som medlem i Kundklubben får du personligt anpassad kommunikation, personliga erbjudanden, utvalda generella erbjudanden, inspiration, inbjudningar till event, rekommendationer och andra förmåner via de kommunikationsvägar som Kundklubben vid var tid disponerar. Om du har gjort köp i Libresse webshop kan du också se din köphistorik och lagrade kvitton.

4. Tillgänglighet

Vårt mål är att Kundklubben alltid ska fungera tillfredsställande men den tillhandahålls som den är och med den kvalitet den har. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att Kundklubben ska fungera på ett bra sätt för dig som medlem, men Essity gör inga utfästelser att innehållet i Kundklubben är korrekt eller komplett, och ingen del av innehållet i Kundklubben ska ses som rådgivning.

5. Avsluta medlemskap

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta oss. Om du avslutar ditt medlemskap kommer eventuella intjänade förmåner som du ännu inte nyttjat att gå förlorade.

6. Essitys rätt att säga upp ditt medlemskap

Om du bryter mot dessa Villkor, uppger felaktiga uppgifter, missbrukar medlemskapet eller på annat sätt agerar på ett sätt som skadar Essitys intressen förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt medlemskap. Eventuellt intjänade förmåner som du ännu inte nyttjat kommer då att gå förlorade.

7. Ändringar

Vi har rätt att löpande göra förändringar i utbudet av innehåll i Kundklubben. Vi får även göra uppdateringar och innehåll som syftar till att tillhandahålla Kundklubben enligt åtagandena i dessa Villkor.

8. Immateriella rättigheter

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videos, musik eller annat material (”Innehåll”) som vi tillhandahåller genom Kundklubben är upphovsrättsligt skyddat och utgör Essitys egendom. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll - såväl för kommersiella som för andra ändamål - är förbjuden om vi inte givit vårt uttryckliga tillstånd.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor regleras av svensk lag. Om du är bosatt i ett annat land än Sverige kan tvingande konsumentskyddslagar i det aktuella landet ge dig ytterligare rättigheter. Alla tvister, anspråk eller meningsskiljaktigheter med anledning av eller rörande dessa Villkor ska lösas i tillämplig svensk domstol, såvida inte annat föreskrivs i tillämpliga tvingande konsumentskyddslagar i det land där du är bosatt.

10. Kontakta oss

Vi gör vårt bästa för att du ska vara nöjd med ditt medlemskap hos oss. Om du inte är nöjd med ditt medlemskap eller någon annan del av Kundklubben är du välkommen att höra av dig till oss här.