Vår inställning till hållbarhet

För oss är hållbarhet inte bara ett modeord, det är nyckeln till planetens överlevnad. Den globala uppvärmningen är ett av de allvarligaste problemen som världen står inför och Essity, det företag som tillverkar intimawear by Libresse™, strävar efter att hitta lösningar som fungerar socialt och som skyddar vår miljö och som skapar säkra produkter.

Vi på Libresse är stolta över att tillverka och utveckla våra produkter på ett hållbart sätt. Som företag har vi alltid jobbat medvetet för att skydda vår planet och dess resurser – från material vi köper in och tillverkningsprocesser, till vad vi levererar till våra konsumenter.

Våra produkters ursprung

Ansvarsfulla inköp är en väldigt viktig aspekt för oss och vi letar ständigt efter sätt att minska de nya produkternas miljöpåverkan via smart design och bättre material. Det har alltid varit viktigt för oss att arbeta miljövänligt och det är ett mål som vi ständigt strävar efter att uppnå.

Minska vårt koldioxidavtryck

Som en del av livscykelanalyserna* har vi också tittat på vår klimatpåverkan, eller med andra ord, våra produkters koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket anger mängden utsläpp av växthusgaser i atmosfären under en produkts livscykel. Vi har arbetat hårt för att minska koldioxidavtrycket från våra produkter.

Klimatpåverkan av intimawear by Libresse™

Våra trosor är ett hållbart alternativ vid mens eftersom de kan tvättas och användas, om och om igen. Vi har jämfört intimawear by Libresse™ med befintliga produkter, där vi jämförde ett par menstrosor med användningen av 50 Libresse Ultra-bindor och 50 Libresse Ultra Night-bindor i ett par vanliga trosor i bomull (50%) eller nylon (50%), där alla trosorna tvättades 50 gånger. När vi jämför våra trosor med ovanstående under samma tidsperiod, visar det sig att intimawear by Libresse™ leder till:

  • 68% lägre miljöpåverkan**
  • 88% mindre avfall**

Vi är även stolta över många andra saker som vi gör. Vi bryr oss om vår planet och människorna som bor på den och nedan är endast några exempel på hur vi gör skillnad.

Bryta tabun

Tabun, dålig kunskap och de förutfattade meningarna som omger mens sätter hälsan på spel för miljontals kvinnor varje dag. Vi jobbar aktivt för att bekämpa detta. Till exempel så anordnade vi nyligen ett utbildningstillfälle om menshygien för tjejer i åldern 10-12 år i Haikou, Kina tillsammans med WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). Kursen gav tjejerna en möjlighet att diskutera sina kroppar, vikten av god hygien i samband med mens och att de ska känna sig stolta över vad som händer helt naturligt varje månad.

Förbättra kunskaperna

Vi strävar alltid efter att lära människor om mens och vad som händer i kroppen under puberteten, under graviditet, i klimakteriet och allt däremellan. Ju mer vi vet om de flöden och vätskor som är helt normala att få, desto bättre. Ju mer vi lyssnar, ju mer vet vi och ju mer kan vi ta hand om varandra.

Vill du veta mer om vad vi brinner för, vilka tabun som måste krossas och ämnen som behöver lyftas - gå till libresse.se. Där finns massor med information om mens, vulvor och vaginor - och om varför våra #wombstories måste få höras! Är du mer intresserad av våra återanvändbara lösningar som intimawear by Libresse™ kan du grotta ner dig i våra artiklar om hur våra menstrosor utvecklats med dig i åtanke och hur du tvättar och tar hand om dem.

Påverkan av resurs- och energiförbrukning samt utsläpp i luft och vatten relaterade till produkten beräknas för varje aktivitet under produktens livscykel. Livscykelanalyser är den enda metoden för att få fram en produkts miljöprofil som innehåller utförlig information om var i processen miljöpåverkan sker. Det går därmed att identifiera vilka områden som kan förbättras under en produkts livscykel.

Vilken OEKO-TEX-standard uppfyller ni?

Plagget är certifierat enligt OEKO-TEX 100-standarden med licensnummer 12.HSL.09587.


*Livscykelanalyser tillhandahåller en omfattande bild av produktens miljöpåverkan under olika livscykelfaser och processer under dessa. De används för att bedöma hur Essity samarbetar med leverantörer som använder sig av miljövänliga material och/eller innovativa lösningar för energiförbrukning och som hanterar och tillverkar produkter på ett hållbart sätt för att bidra till mer miljövänliga arbetssätt. Det är dessutom en tillförlitlig tredjepartsbedömning av miljöpåverkan i enlighet med ISO-standarderna 14040/44 (LCA) och 14067 (koldioxidavtryck) för produkter och specifika kategoriregler för absorberande produkter eller mjukpapper.

**Dessa siffror baseras på en livscykelanalys (Life Cycle Assessments, LCA) granskad av en tredje part. Vid livscykelanalyser bedöms eventuell miljöpåverkan genom produktens hela livscykel, från utvinning av råmaterial till produktion, användning och kassering.